7.19.2009

Little Girl
朋友八歲的女兒問我「暗渡陳倉」點解?「就是製造虛假訊息,令自己達到某個目的」,要解釋不困難,但要找到一個合適,而令她明的「解法」,就不是一時間可以想得出來,如果對方是男孩子,又愛踢波,我就會用「推右走左」去做比喻,但對著只有八歲女孩子,總不能說「就像大多女孩子一樣,口是心非地去爭取自己所需!」這個現實的真相太殘忍了,還是待她成長後才去揭發,會較容易接受;最終我還是用了「你望望果邊!」,然後向另一邊走人來作喻「解法」,小妹妹就算未明,都會記得小時侯,有個低能叔叔做過樣野,去令自己開心笑過五秒,未至於是「美好回憶」,亦不至於變成「童年陰影」

小女孩笑罷腎上線上升,竟然對「暗渡陳倉」更有興趣,急忙追問「點解係「陳倉」、而唔係「李倉」、馬倉」、「鄒倉」?」,我當時本想過說 「其實暗渡陳倉,都唔係關陳倉事!其實係關「青春豆」暗瘡事,暗渡陳倉即是,「係街道好塵,所以會生暗瘡」,但我怕一個八歲小女孩,無法領悟我如此這般富聯想力的幽默感,於是我好老正咁解釋,「其實陳倉係一個地方名,即是現在陝西寶雞市的代家灣....」,但我未講到一半,小女孩急不及待搶白 「其實暗渡陳倉係咪解"唔覺意生左暗瘡"?」 嘩~`我心又驚,心又喜,不自禁跟她相認「原來大家係member,早響丫~」,既然是自己人,咁就好說話「妳講得好岩!但暗瘡其實係等如痔瘡,生係Pat Pat暗位,無人睇到,所以叫暗瘡!」小女孩遇到黑咭會員,一時間招架不來,眼仔碌碌好可愛,然後小女孩安靜下來,陪著我一起看電視,但突然間,小女孩像中了頭獎一樣彈起身,然後拉著我衫,要我問她「咁面上生果d係咩瘡?」我明知小女孩已想到答案,就刻意把問題拖長來問,氣得她用手打我說「問快d!」終於我得到呢位新member的答案,令我第一時間叫她們的家長過來傾傾,因為她的答案是

「斬倉」

我深信小女孩的父母,一定不時在她面前講股票,否則要去到我呢d級數,至會諗到咁樣黎食個「倉」,但小女孩的父母不意為然,父親還加多句「又唔係話"清倉",無童年陰影o既..」
開心見到小女孩八歲就識用腦食字,但同時又覺得,小孩子的天真好像越來越早地消失,太醒目的小孩子,受歡迎程度往往比笨小孩為低,成年人對住小孩,都是希望可以重拾童真,你仲老積過我,望你我不如照鏡,咁梗係收視會低啦!

臨去食飯前,小女孩再問我「五十步笑一百步點解?」,我大聲叫她的父母過來解釋,我就逃之夭夭...其實我並非無「解法」,但確實不適合使用於一個八歲小童身上;何謂「五十步笑一百步?」"FREEZE叫o靚模唔好只係賣肉,要讀多d書"

10 comments:

龍兒 said...

E家的小朋友除左樣子依然可愛之外,內心越來越大人化了,可能呢個就系我唔中意細路的原因啦。我外表系大人,內心系細路,距地就調轉,唔怪得有代溝啦。

pvc said...

看過這個八歲小妹妹的腦筋急轉彎後,我得到一個總結:我擁有一個八十歲的腦筋!

Karen said...

讚!

Anonymous said...

忍唔住留句言。真系要兜個圈才明白最後果句同果張相點解。。。笑死我了。。。。五十步笑百步!講得啱喎

cc.kam said...

忍唔住留句言,要兜個圈才明白最後果句和果張相咩意思。。。。笑死我。。。不過又講得好啱喎

bone said...

海灘,辛苦曬你呀!

世風日下, 好快就會世界末日....

Anonymous said...

其實陳樂榣唔差,你留意下佢,佢一定有腦過其餘果兩位~~

Anonymous said...

睇埋最後一句, 笑左出聲~

dada said...

Freeze又再搏出位之作, 好有說服力羅!!!
貢獻係起碼搏到大家一笑

高玉 said...

唔忍,睇完苦笑一下~
但我覺得佢地3個整出黎都係為左咁,同家陣d o靚模情況不太相似! :p